1 Step 1

J HUNT FOR SKILLS
BASKETBALL CAMP

Регистрационна форма

Състезател

Здравословни Проблеми, Травми, Контузии

От къде научихте за нас

Родители

Декларация

1.Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпресирани хронични заболявания, не е контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести и може да вземе участие в тренировъчния лагер.Декларирам, че ще уведомя писмено, ако детето ми има хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични припадъци или др.

2. Декларирам, че в случай на възникване на каквато и да било злополука по време на проявата няма да предявявам никакви претенции към организаторите на проявата, включително финансови и морални.

3.Давам изричното си съгласие детето ми да бъде заснемано по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, като получените записи могат бъдат възпроизвеждани и разпространявани по начини, на места и по време, каквито организаторът прецени и без да ми дължи каквото и да е възнаграждение и обезщетение.

Съгласявате ли се
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right